• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
ĎAKOVNÝ LIST ZASVÄTENÝM OSOBÁM V SPIŠSKEJ DIECÉZE Z PRÍLEŽITOSTI DŇA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 2. FEBRUÁRA 2022

ĎAKOVNÝ LIST ZASVÄTENÝM OSOBÁM V SPIŠSKEJ DIECÉZE Z PRÍLEŽITOSTI DŇA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 2. FEBRUÁRA 2022

Drahí bratia a sestry žijúci zasväteným spôsobom života!

Srdečne vás všetkých a každého zvlášť pozdravujem z príležitosti Dňa zasväteného života 2. februára 2022. Ani v tomto roku – podobne ako vlani – nám okolnosti neumožňujú spoločné stretnutie v Spišskej Kapitule, aby sme spolu ďakovali Pánu Bohu, pôvodcovi každého povolania, za dar Vášho povolania k zasvätenému životu a zároveň aby sme spoločne vyprosovali potrebné milosti pre verné kráčanie vo Vašom rozhodnutí.

Ponajprv Vám ďakujem za Vaše rozhodnutie vo svojom zasvätení vydávať svedectvo viery a nasledovať chudobného, čistého a poslušného Krista. Svätý Otec František vo svojom Apoštolskom liste všetkým zasväteným osobám  pri príležitosti Roku zasväteného života (november 2014 – november 2015) píše: „Tam, kde sú rehoľníci, tam je radosť.“ A naozaj. Pri návšteve Slovenska v Katedrále sv. Martina 13.09.2022  na stretnutí s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami, zasvätenými a seminaristami pri povzbudzovaní vysvätených služobníkov Cirkvi, ako majú kázať, rozosmial všetkých prítomných, keď poukázal na rehoľné sestry, ktoré tiež bývajú obeťami dlhých príhovorov. 

Radosť je to, čo sa za ostatné dva roky vytratilo a vytráca z našich vzťahov. V spomenutom liste pápež František pokračuje: „Nech medzi nami nevidno smutné tváre, nespokojných … ľudí, pretože „nasledovanie so smútkom je smutné nasledovanie“. Aj my, ako všetci ostatní muži a ženy, prežívame ťažkosti, noc ducha, sklamania, choroby alebo úbytok síl v dôsledku pribúdajúcich rokov. Práve preto musíme nájsť „dokonalú radosť“: naučiť sa spoznať tvár Krista, ktorý sa nám stal podobným vo všetkom, a tak zakúsiť radosť z toho, že môžeme byť podobní jemu, ktorý z lásky k nám neváhal podstúpiť smrť na kríži“.

Aj vy, drahí zasvätení, žijúci na území Spišskej diecézy, v istom okamihu svojho mladého života ste sa s vnútornou radosťou ponúkli do služby v zasvätenom živote. Ďakujem pri pomyslení na to, koľko dobra v najrôznejšej podobe sa cez Vašu službu lásky dostalo našej partikulárnej cirkvi. Sám Boh, ktorého ste sa rozhodli milovať celým srdcom, nech je pre Vás najhojnejšou odmenou.

Na záver tohto listu Vás chcem povzbudiť, aby ste k obetavej láske, ku ktorej nás pobáda aj sviatok obetovania Pána, aby ste k nej pripojili tiež opravdivú kresťanskú radosť, ktorú čerpáme z evanjelia. Kristus je s nami, vie o našich problémoch a dáva nám silu na ich zvládanie a prostriedky na ich prekonanie. Nech tak svieti Vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli Vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16).

K tomu Vám zo srdca udeľujem svoje pastierske požehnanie!

+ Mons. Ján Kuboš

spišský diecézny administrátor