• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Expozície Spišskej Kapituly

Milí návštevníci, vítame vás v Spišskej Kapitule, starobylom cirkevnom mestečku na Vrchu sv. Martina oproti Spišskému hradu. Spišská Kapitula píše svoju históriu už od prelomu 11. a 12. storočia. Až do roku 1948 bola samostatnou obcou, dnes je ulicou Spišského Podhradia. V priebehu dejín prešla mnohými vývojovými fázami. Jednotliví jej obyvatelia – spišskí prepošti, kanonici a od roku 1776 biskupi sa na nej podpísali vlastnými stavebnými a kultúrnymi prínosmi, čím zušľachťovali jej výzor. Srdcom Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina. V jej bezprostrednej blízkosti stojí biskupská rezidencia, ktorej dnešný vzhľad je výsledkom barokových úprav pôvodnej stredovekej prepoštskej rezidencie. Južne od katedrály sa nachádza Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka – pôvodná jezuitská rezidencia z rokov 1648. Východne od chrámu pokračuje ulička kanonických domov – tzv. kanónií.

Sugestívny výraz samostatného mestečka dávajú Spišskej Kapitule jej hradby, ktorými bola obohnaná v roku 1655. Žiaľ, obdobie rokov 1948 – 1989 sa na kvalitách vzácnych pamiatok Spišskej Kapituly podpísalo priam likvidačne. Ich obnova prebieha v súčasnosti už niekoľko desaťročí za náročných finančných podmienok. A do budúcna nás čaká ešte veľa práce. V súčasnosti sa o pamiatky Spišskej Kapituly stará jej vlastník, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie a ďalšie subjekty. Verejnosti sprístupňujeme niekoľko expozícií a priestorov: 

Srdečne vás pozývame na prechádzku po Spišskej Kapitule. Precíťte jej atmosféru, jedinečný genius loci a duchovno, ktoré sa na týchto miestach prebýva stáročia. Cíťte sa tu dobre a príďte znova so svojimi priateľmi. Iste si tu vždy nájdete čosi nové. S láskou a úctou sme pre vás tieto priestory a expozície pripravili, s láskou a úctou ich užívajte!