• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Spišský Jeruzalem

Kalvária pri Spišskej Kapitule je takmer zabudnutý komplex drobnej sakrálnej architektúry, o pôvodnej koncepcii ktorého sa prakticky až do roku 2002 takmer nič nevedelo. Až vďaka výskumom krajinárov a historikov dnes vieme popísať jej vznik, funkciu i rozsah, vieme, že táto kalvária je najstaršou na Slovensku. Jej výstavba prebiehala v rokoch 1666 – 1675. Kalvária je špecifická svojou koncepciou, osadením v krajine, i použitými architektonickými prvkami. V súčasnosti dostala názov, ktorý najlepšie vystihuje jej funkciu a koncepciu: Spišský Jeruzalem.

Kalváriu nájdete západne od Spišskej Kapituly a po zaparkovaní na parkovisku leží cez cestu priamo oproti vám. Pre správne pochopenie symboliky tejto kalvárie si treba uvedomiť, že sa rozkladá na niekoľkých hektároch. Je akýmsi prienikom viacerých celkov, ktoré v súčasnosti aj vďaka zmenám v cestnej sieti a zalesneniu územia, či poľnohospodárskym aktivitám v 20. storočí vnímame ako zdanlivo nesúvisiace. Do kalvárie spadá časť územia Spišskej Kapituly, ďalej bezprostredne susediaca travertínová plošina Pažica, travertínová kopa Sivá Brada a dnes už zaniknutá pôvodne nadväzujúca lokalita Rybníky pri obci Jablonov. Hlavnými súčasťami kalvárie sú Katedrála sv. Martina, ktorá symbolizuje VečeradloKaplnka sv. Rozálie, ktorá označuje polohu Herodesovho palácaKaplnka sv. Františka Xaverského, ktorá predstavuje rímsku pevnosť Antóniu – sídlo Piláta Pontského, Kaplnka Svätého Kríža na Sivej Brade, ktorá symbolizuje Golgotu – miesto ukrižovania Ježiša Krista a zároveň Svätý hrob. Obvod travertínovej plošiny Pažica, ktorá svojimi rozmermi a tvarom pripomína staré mesto Jeruzalem, obkolesuje sedem božích múk, ktoré symbolicky reprezentujú hradby Jeruzalema. V súčasnosti nejestvujúca lokalita Rybníky pri blízkej obci Jablonov kedysi reprezentovala Getsemanskú záhradu. Kalvária sa rozkladá na území Spišskopodhradských travertínov a je chránená 2. a 4. stupňom ochrany prírody.

V rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko boli v r. 2019/2020 opravené Kaplnka sv. Rozálie a Kaplnka sv. Františka Xaverského.

Aplikácia pre Android
Aplikácia pre iOs