• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

INTERREG PL – SK /KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GŁOGÓW MAŁOPOLSKI/

Mesto Spišské Podhradie ako vedúci partner projektu v spolupráci s Biskupstvom Spišské Podhradie https://www.kapitula.sk/  a s družobným mestom Głogów Małopolski http://glogow-mlp.pl/o-miescie/test-reg ako partnermi projektu realizujú spolu projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, zameraný na špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Názov projektu: Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski

Výška celkových výdavkov projektu:   1 303 813,47 Eur

Výška celkových výdavkov pre Mesto Spišské Podhradie:  344 224,62 Eur

Harmonogram: 03.09.2018 – 31.08.2021 

 

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie

85% celkových oprávnených výdavkov financuje Európsky fond regionálneho rozvoja

Partneri

 

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky 

%

Spolufinancovania z z EFRR 

PW / VP

292 590,92 €

344 224,62 €

85 %

P1

307 848,79 €

362 175,10 €

85 %

P2

507 801,67 €

597 413,75 €

85 %

SUMA

1 108 241,38 €

1 303 813,47 €

85 %

Opis projektu

Zámerom projektu je podpora cestovného ruchu v našom regióne a zviditeľnenie priestoru Spišského Jeruzalemu / Pažice, Sivej Brady, Spišskej Kapitule/ a zároveň dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie  parkoviska nad Spišskou Kapitulou.

Aktivity projektu je možné rozdeliť do 3 okruhov, ktoré spolu tvoria jeden komplexný celok.

Ciele a výsledky projektu

V rámci obnovy kultúrnych pamiatok v Sp. Podhradí prebehla revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupskej záhrady, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, za účelom realizácie kultúrno-duchovných podujatí a spoločných cezhraničných aktivít medzi partnermi práve na tomto mieste.

Obnova kultúrnych pamiatok v meste bola taktiež spojená s odbornými prácami na dvoch pamiatkach Spišského Jeruzalema- Kaplnky sv. Františka Xaverského a Kaplnky sv. Rozálie.

V Głogówe Małopolskom bola v rámci úpravy a skvalitnenia infraštruktúry zrealizovaná revitalizácia hlavného námestia, ktoré je zároveň kultúrnou pamiatkou a jedným z najväčších námestí v Poľsku.

V rámci skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu bolo postavené parkovisko s priamym napojením na Biskupskú záhradu pri takých pamiatkach, ako sú Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem.

Počas projektu sa uskutočnili dve kultúrne podujatia – koncerty, zamerané na podporu cezhraničnej spolupráce. Podujatia sa konali v zrevitalizovanej Biskupskej záhrade.

DUCHOVNÝ KONCERT PRIATEĽSTVA

10.06.2021 o 16.00 hod.  –  Biskupská záhrada na Spišskej Kapitule

Učinkujú: 

Chór Meski „Gloria“ Glogów Malopolski

Chorus Gracia – farský spevokol Spišské Podhradie

Schola Cantorum Spišské Podhradie

Gospelová skupina Odamos z Odorína

Foto v prílohe

KONCERT PRIATEĽSTVA UMELECKÝCH ŠKOL

24.06.2021 o 16.00 hod.  –  Biskupská záhrada na Spišskej Kapitule
 

Program:

Slávnostné požehnanie Biskupskej záhrady

Szkola Muzyczna w Glogowie Malopolskim

Základná umelecká škola v Spišskom Podhradí

Foto v prílohe

Mäkké aktivity projektu

AKTIVITY DETI – (poľské + slovenské)

  • Terénna hra – vytvorenie piatich stanovíšť – deti zbierajú cez rôzne úlohy indície k záverečnému zabojovaniu o poklad (akrylové farby – 4 farby – 250 ml, výkresy 40 ks, sviečky 10 ks) – dĺžka trvania 2 hodiny – 7 animátorov
  • Opičia dráha –športové a pohybové vyžitie deti – lezenie na sieť, lanovka, chodenie po lane  (magnézium na ruky 250 ml) – dĺžka trvania 2 hodiny – 4 animátori
  • Escape room – úlohou bude na základe analytického a logického myslenia s použitím indícií vyslobodiť skupinku z „väzenia“ (farby na tvár 1 ks, lampový olej 1l, prírodný špagát 20m, čajové sviečky 30 ks, visiace zámky 3 ks) – dĺžka trvania 4 skupiny x 15 minút – 7 animátorov
  • Večerný workshop – úlohou je vyrobiť si vlastný spomienkový predmet s potlačou Spišskej Kapituly (tričká vo veľkosti M/L 30 ks, farby na textil 4 x 70 ml) dĺžka trvania – 1 hodina – 5 animátorov

 

AKTIVITY DOSPELÍ – (poliaci aj slováci)

  • Odborná prehliadka Spišského Jeruzalemu a Spišskej Kapituly a Spišského hradu (vstupenka do Katedrály Sv. Martina, vstupenka na prehliadku lokality Spišský Jeruzalem, vstupenka na Spišský hrad)
  • Večerný workshop – úlohou je vyrobiť si vlastný spomienkový predmet s potlačou Spišskej Kapituly (tričká vo veľkosti XL 30 ks, farby na textil 4 x 70 ml)

 

SUVENÍRY

  • Počet ks 150/turnus
  • Suvenírový Balíček obsahuje – včelí med fl. 100 ml – s grafikou biskupskej záhrady, medovník v tvare erbu s veľkosťou 8,5 cm  x 11 cm  s grafikou biskupskej záhrady, magnetka s motívom Spiša – všetko zabalené v papierovej taške s grafikou biskupskej záhrady

 

PARKOVISKO NA SPIŠSKEJ KAPITULE

Mesto vybudovalo  veľké záchytné parkovisko nad Spišskou Kapitulou. Parkovisko s kapacitou  80 osobných automobilov a 6 autobusov s prepojením na Spišskú Kapitulu, Spišský Jeruzalem a Biskupskú záhradu.