• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
KONSEKRÁCIA KOSTOLA V BEHAROVCIACH

KONSEKRÁCIA KOSTOLA V BEHAROVCIACH

V nedeľu 20. novembera 2022 sa konala konsekrácia kostola sv. Michala Archanjela v Beharovciach. Kostol posvätil J. E. Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup. Na posviacke boli prítomní a svätú omšu spolu s ním slávili vicekancelár biskupského úradu vdp. Peter Matis a miestny farár vdp. Ľuboš Šípoš. Otec biskup vo svojej homílii povzbudil veriacich k budovaniu vlastného svedomia, ako Božieho hlasu v kontexte budovania Božieho chrámu i chrámu v každom človeku. Po homílii slávnosť pokračovala slávnostnou posviackou a slávením Najsvätejšej obety. V závere otec biskup veriacich povzbudil, aby cesta do kostola nikdy „nezarástla trávou“, a aby tou najkrajšou ozdobou okolo Pánovho oltára boli deti a ľudia.