• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
NOVÝ RYTIER RÁDU GREGORA VEĽKÉHO

NOVÝ RYTIER RÁDU GREGORA VEĽKÉHO

Svätý Otec František udelil s vďakou za zásluhy pre dobro a rast Katolíckej cirkvi pápežské ocenenie Rádu svätého Gregora Veľkého pánovi Stanislavovi Bernolákovi z Dolného Kubína.

Dekrét s ustanovením za Rytiera a insígnie pripomínajúce stupeň pápežského ocenenia slávnostne odovzdal zaslúžilému dlhoročnému kostolníkovi farár-dekan dolnokubínskej farnosti Ľubomír Pekarčík pri svätej omši slávenej na Prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 v Kostole Povýšenia Svätého Kríža na Brezovci.

Diecézny administrátor Mons. Jána Kuboš s vďakou blahoželá novému členovi Rádu svätého Gregora Veľkého a vyprosuje jemu aj celej jeho rodine Božie požehnanie.

Stanislav Bernolák, ktorý v tomto roku dovŕšil 70 rokov života, sa narodil v Medzibrodí nad Oravou. Povolaním vojak s dosiahnutou hodnosťou Major sa po rokoch služby na rôznych miestach usadil spolu s manželkou Valériou v Dolnom Kubíne.  Tu sa začal aktívne angažovať v službe miestnej farnosti a rovnako aj Spišskej diecézy. Po roku 2000 pracoval ako moderátor farských charít Spišskej katolíckej charity a až do dnešných dní je nápomocný ako charitný dobrovoľník.

Ešte počas aktívnej vojenskej služby začal pôsobiť ako kostolník v novovybudovanom Kostole Povýšenia Svätého Kríža na sídlisku Brezovec vo farnosti Dolný Kubín, pri ktorého výstavbe výdatne pomáhal. Aj napriek vyššiemu veku sa príkladne stará viac ako 25 rokov o prípravu liturgických slávení a zabezpečenie chodu tohto veľkého oravského kostola. Je tiež mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania, pričom túto službu vo farnosti vykonáva už od deväťdesiatych rokov.

Foto: Matúš Mahút