• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Synoda o synodalite
KONTINENTÁLNA ETAPA SYNODY

KONTINENTÁLNA ETAPA SYNODY

Po zavŕšení diecéznej etapy Synody o synodalite prebieha aktuálne kontinentálna etapa, pri ktorej sa analyzujú synodálne skúsenosti jednotlivých národov zaslané v záverečnom dokumente diecéznej fázy. 

Rada sekretariátu synody schválila Pracovný dokument pre kontinentálnu etapu (DKE), ktorý je výsledkom rozlišovania Cirkvi na rôznych úrovniach, patrí celému Božiemu ľudu a má byť pracovným nástrojom pre druhú etapu synodálneho procesu: kontinentálnu etapu. 

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do ďalšej fázy tohto procesu, aby sa pri čítaní pracovného dokumentu zamysleli nad nasledujúcimi otázkami:

1. Ktoré myšlienky najsilnejšie rezonujú s konkrétnymi skúsenosťami a realitou Cirkvi na vašom kontinente? Ktoré skúsenosti sa vám zdajú nové alebo osvetľujúce?

2. Aké podstatné napätia alebo rozdiely sa javia ako zvlášť dôležité z pohľadu vášho kontinentu po prečítaní DKE a stíšení sa v modlitbe? Aké sú teda problémy alebo otázky, ktoré by sa mali riešiť a zvážiť v ďalších krokoch procesu?

3. Ak sa pozrieme na to, čo vyplýva z predchádzajúcich dvoch otázok, aké sú priority, opakujúce sa témy a výzvy ku konaniu, ktoré možno zdieľať s ostatnými miestnymi cirkvami na celom svete a prediskutovať počas prvého zasadnutia synodálneho zhromaždenia v októbri 2023?

Vaše postrehy môžete posielať do 31. decembra 2022 na adresu spis@synoda.sk.

Ďakujeme za vašu spoluprácu!