• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
VYSLANIE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY

VYSLANIE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY

Po dvoch ročníkoch s obmedzeniami sa celoslovenská kolednícka akcia eRka Dobrá novina môže opäť uskutočniť s plným nasadením dobrovoľníkov.

V sobotu 10. decembra 2022 sa mnohé deti Spišskej diecézy stretli pri svätých omšiach v Levoči a v Ružomberku s biskupmi Mons. Jánom Kubošom a Mons. Andrejom Imrichom, aby sa spoločne modlili a prijali požehnanie pred tohtoročným koledovaním.

V Bazilike sv. Jakuba v Levoči sa vďaka organizácii eRka stretli deti z 10 farností z východnej časti diecézy. Spolu približne 100 detí a 40 animátorov priniesli ako obetný dar pri svätej omši celebrovanej diecéznym administrátorom Mons. Jánom Kubošom okolo 150 kusov trvanlivých potravín, ktoré budú venované rodinám v núdzi v Levoči.

Otec biskup Ján počas homílie povzbudil všetky deti, aby v tvári druhého vedeli nájsť tvár Krista a pomáhali blížnemu ako samotnému Kristovi.

Pred záverečným požehnaním prijali koledníci od otca biskupa požehnanie a boli vyslaní, aby ohlasovali dobrú novinu všetkým ľuďom a tak zároveň s ich pomocou podporili tých najchudobnejších v Afrike. Následne malí koledníci z Lendaku predstavili svoj kolednícky program a vinšami ukončili toto spoločné stretnutie v bazilike.

Po svätej omši bol pre koledníkov pripravený program. Deti si mali možnosť zahrať zaujímavý kvíz s otázkami s dobronovinovou tématikou. Tiež bolo pre nich pripravené „afro stretko“ a zabavili sa eRkotancami. Najmladšie deti mohli využiť tvorivé dielne na výrobu vianočných pozdravov.

 

V ten istý deň sa na ďalšej „vysielacej svätej omši“ vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku stretlo 237 koledníkov a ich animátorov z 32 obcí Oravy a Liptova. Hlavným celebrantom bol otec biskup Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Vo svojej homílii koledníkom pripomenul, že sú poslovia, ktorí ohlasujú tú najradostnejšiu správu, že sa narodil Ježiš Kristus. Otec biskup spomenul, že hoci k tomu došlo už pred viac ako 2000 rokmi, práve koledníci sprítomňujú túto udalosť svojím ohlasovaním, robia ju „terazprítomnou“.  Akoby sa Kristus narodil dnes. Otec biskup pozval koledníkov ohlasovať s takou láskou a radosťou, ako to robili anjeli. Nech sa ich službou celý svet dozvie, že Kristus, Boží Syn prišiel medzi nás. A nech z toho na svete zavládne opravdivá radosť. V závere homílie zaželal o. biskup všetkým prítomným koledníkom, aby ich v tejto úlohe sprevádzal a požehnával Pán. Aby  radosť nielen prinášali, ale aby aj oni sami boli plní radosti. 

Obetným darom od koledníkov boli drogéria a trvanlivé potraviny, ktoré budú prostredníctvom miestnej charity odovzdané rodinám v núdzi.

So svojím koledníckym programom sa predstavila skupina z farnosti Trstená, konkrétne filiálky Zábiedovo.

Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho Gymnázia sv. Andreja, kde bol pre koledníkov pripravený program. Deti si mohli vybrať zo 6 stanovíšť. Okrem tradičných, ako tvorivé, tanečné, hravé či hudobné, mali možnosť koledníci po prvýkrát zažiť ekologické stanovište inšpirované encyklikou pápeža Františka Laudato Sí. O svoju skúsenosť z Ugandy a Kene sa s nami na africkom stanovišti podelil dobrovoľník Janči.

Informovali: Júlia Ondičová a Miroslava Siteková

Foto: archív eRko