• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Nezaradené
NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY

NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY

Aj tento rok sa v poslednú januárovú nedeľu upriamovala pozornosť slovenskej verejnosti na Katolícku univerzitu v Ružomberku. „Nedeľa Katolíckej univerzity“ sa už tradične prežíva ako deň poďakovania všetkým dobrodincom a priaznivcom, ktorý počas neľahkej doby vyše dvadsiatich rokov existencie akýmkoľvek spôsobom podporili túto významnú vzdelávaciu inštitúciu.

Slávnosť poďakovania sa dňa 29. januára 2023 uskutočnila vo farskom kostole v Ružomberku, ktorý je, ako to pripomenul miestny farár-dekan Dušan Pardel „miestom zrodu myšlienky Katolíckej univerzity“. Svätú omšu mal pôvodne sláviť spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, avšak z dôvodu dopravných komplikácií na zasnežených cestách prišiel na slávnosť až v jej závere.

Dekan Dušan Pardel predniesol homíliu diecézneho administrátora, ktorý v nej poukázal na hodnotu pravdy, pri ktorej hľadaní má Katolícka univerzita v Ružomberku osobitné a nezastupiteľné miesto.

V záverečných príhovoroch vystúpil najskôr rektor univerzity Jaroslav Demko, ktorý pripomenul, že „Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna“.

Po ňom sa všetkým prítomným osobne poďakoval za účasť i podporu univerzity Mons. Ján Kuboš, na ktorého slová nadviazal prorektor univerzity a kňaz Spišskej diecézy Martin Taraj. Biskupovi Jánovi Kubošovi poďakoval za blízkosť a spoluprácu počas predchádzajúcich rokov života univerzity. Pripomenul tiež pripravovaný Deň otvorených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzite dňa 8. februára 2023. Pri tejto príležitosti budú mať možnosť noví potenciálni záujemcovia univerzitného štúdia nazrieť do života na univerzite na jej všetkých štyroch fakultách.

Foto: sr. Hermana Matláková, SMVS; archív BÚ