• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskupský úrad
SVETLO Z BETLEHEMA NA SPIŠI

SVETLO Z BETLEHEMA NA SPIŠI

Svetlo z Betlehema už svieti aj v priestoroch Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. V piatok 23. decembra 2022 ho ráno priniesli skauti pod vedením dp. Jána Mahúta, národného kaplána Medzinárodnej konferencie katolíckych skautov a Romana Blaška, člena Duchovnej rady Slovenského skautingu zo 64. Zboru Štefana Kluberta z Levoče.

Skauti odovzdali svetlo diecéznemu administrátorovi Mons. Jánovi Kubošovi, ktorý ich povzbudil k prežívaniu týchto sviatkov v pravom svetle, ktorým je Ježiš Kristus. Tiež poďakoval skautom, ktorí pod vedením Romana Blaška ponúkajú dobrovoľne svoje sily k zveľadeniu Spišskej Kapituly a jej okolia a tiež ochotne spolupracujú pri organizácii niektorých duchovno-kultúrnych podujatí.

Po príhovore otca biskupa nasledovalo krátke pohostenie, spoločné blahoželania a spev vianočných kolied.