• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
OTVORENIE STÁLEJ EXPOZÍCIE DIECÉZNEHO MÚZEA

OTVORENIE STÁLEJ EXPOZÍCIE DIECÉZNEHO MÚZEA

V piatok 7. júla 2023 sa uskutočnilo otvorenie a požehnanie stálej expozície Spišského diecézneho múzea v Spišskej Kapitule. Za prítomnosti niekoľkých desiatok pozvaných hostí z cirkevného, kultúrneho i remeselného prostredia požehnal novú expozíciu diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Spišské diecézne múzeum jestvovalo už v minulom storočí, a to od r. 1933. Bolo situované v Spišskom kňazskom seminári a zaniklo v súvislosti s tlakom štátnej moci spolu so seminárom v roku 1950.

Po rokoch príprav a dokumentovania vlastných zbierok sa Spišské biskupstvo od r. 2006 najskôr podieľalo na rozličných výstavných projektoch doma i v zahraničí, a to v spolupráci s renomovanými domácimi i zahraničnými múzejnými a galerijnými inštitúciami. Otvorenie vlastnej stálej expozície Spišského diecézneho múzea znamená pre verejnosť možnosť nahliadnuť do histórie a zaujímavostí Spišskej Kapituly, pre Spišské biskupstvo zas podstatný krok v jeho napredovaní v odbornej činnosti na poli prezentácie kultúrneho dedičstva.

Stála expozícia Spišského diecézneho múzea, ktoré sídli v v jednej z kanónií, na adrese Spišská Kapitula 14, nateraz pozostáva z niekoľkých celkov: popisuje dejiny Spišského prepoštstva (1209 – 1776), spišského biskupstva (od r. 1776), Spišskej Kapituly, venuje sa liturgickému textilu i oltáru a jeho zariadeniu. V štádiu príprav sú ďalšie časti expozície.

Múzeum bude otvorené pre verejnosť v stanovenom režime, súvisiacom s expozíciami, ktoré doteraz Spišské biskupstvo pre verejnosť sprístupňovalo a na ktoré sú už návštevníci Spišskej Kapituly zvyknutí: Katedrála sv. Martina, Expozícia dejín Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, Biskupská záhrada a baroková kalvária Spišský Jeruzalem.

Otvorenie stálej expozície Spišského diecézneho múzea finančne podporili MIRRI SR v programe Podpora najmenej rozvinutých okresov a INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom.

Zdroj: Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD., riaditeľ Spišského diecézneho múzea