• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
PÚŤ K SVÄTÝM JOACHIMOVI A ANNE

PÚŤ K SVÄTÝM JOACHIMOVI A ANNE

V nedeľu 23. júla 2023 vyvrcholila jubilejná púť k svätým rodičom Panny Márie Joachimovi a Anne, ktorá sa koná v Kluknave už 400 rokov.

Výnimočnosť púte k svätým Joachimovi a Anne, starým rodičom Pána Ježiša, dokazuje jej aktuálnosť tak  dnes, ako aj po minulé desaťročia ba stáročia. Je to miesto pradávnej histórie, kde prichádzali aj prichádzajú generácie starých rodičov, otcov i mám, detí, vnukov i pravnukov z blízkeho i ďalekého okolia, zo Spiša, Šariša ba i celého Slovenska, aby ďakovali i prosili o Božie požehnanie, pomoc, silu.

Slávenie sv. omší počas tohtoročnej púte kňazmi rodákmi z Kluknavy i z Ovčieho v dňoch 20. – 26. júla 2023, bolo pripomenutím si zrodu povolaní tak kňazských ako aj manželských a to aj vďaka tomuto vzácnemu pútnickému miestu. Medzi pútnikov zavítal aj misionár pôsobiaci v Rwande.

Slávnostnú sv. omšu v nedeľu 23. júla 2023 celebroval emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

V homílii sa zameral na aktuálne otázky hodnôt života rodín a manželstiev. Doba, ktorá sa vyznačuje bojom za ľudské práva popiera tie najzákladnejšie práva dieťaťa na život i na prítomnosť rodičov – otca a matky. Vyzdvihol postavenie manžela a manželky ako Božích detí, ktorí sú si pre seba navzájom darom, kde manžel dostáva manželku ako dar od Boha a rovnako manželka svojho manžela.

23. júl 2023 bol tretím svetovým dňom starých rodičov a seniorov a tak sa s radosťou na púti k sv. Joachimovi a Anne stretla  generácia mladých i starých v duchu „lebo Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie.“

Informovala Mária Šmidová

Foto: Martin Magda st.