• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POSVIACKA KOSTOLA A OLTÁRA VO FARNOSTI HARICHOVCE

POSVIACKA KOSTOLA A OLTÁRA VO FARNOSTI HARICHOVCE

Dňa 9. júna 2022 sa vo farnosti Harichovce konala posviacka kostola a oltára, ktorou bolo zavŕšené úsilie farníkov a pána farára vdp. Dušana Pardela o zveľadenie tohto Božieho domu. Kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie sa podarilo obnoviť v tejto fáze najmä zvnútra, pričom pribudol nový pevný oltár.

Svätú omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. V homílii pripomenul všetkým zúčastneným dôležitosť kresťanských chrámov, ktoré sú domami modlitby a v ktorých si môžeme pripomínať svoje základné postoje pred Bohom cez liturgické postoje státia, kráčania a adorovania.

Foto: Ivan Lesnický