• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
TE DEUM A PROMÓCIE NA TEOLOGICKOM INŠTITÚTE

TE DEUM A PROMÓCIE NA TEOLOGICKOM INŠTITÚTE

V sobotu dňa 11. júna 2022 sa v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule uskutočnilo slávnostné Te Deum, pri ktorom študenti, vyučujúci a zamestnanci Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí a s nimi aj ostatní hostia ďakovali za uplynulý akademický rok.

Svätú omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Koncelebrovali dekan Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda, prodekan Teologickej fakulty v Košiciach Martin Taraj, vicerektor Kňazského seminára Michal Janiga a ďalší kňazi vyučujúci na Teologickom inštitúte či iní hostia.

Na slávnosti sa zúčastnil aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko.

V homílii otec biskup povzbudil všetkých k šíreniu pokoja, ktorý v tejto dobe tak veľmi chýba. Práve pokoj je znakom príchodu Božieho kráľovstva, ktoré je kráľovstvom lásky, spravodlivosti a pokoja.

Po skončení svätej omše nasledovala promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí.