• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
SLÁVENIE JUBILEÍ KŇAZOV

SLÁVENIE JUBILEÍ KŇAZOV

Na sviatok Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza dňa 9. júna 2022 sa v spišskej Katedrále svätého Martina stretli kňazi jubilanti, aby spolu poďakovali Pánu Bohu za dar kňazskej služby.

Svätú omšu celebroval jubilujúci emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Koncelebrovalo vyše dvadsať kňazov Spišskej diecézy, ktorí oslávili svoje kňazské alebo životné jubileum.

V homílii sa kňazom prihovoril diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, ktorý prítomným kňazom poďakoval za ich pastoračnú službu a okrem iného ich povzbudil k vytváraniu čoraz užšieho vzťahu s Kristom – Pravdou, ktorý sám posväcuje svojich služobníkov povolaných k službe oltára. Len s jeho pomocou možno budovať pravé kňazské spoločenstvo, žiť život modlitby a slúžiť na miestach, kde sú poslaní.

Po svätej omši nasledovalo spoločné posedenie v priestoroch kňazského seminára.