• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
PRIBUDLO OSEM NOVÝCH KŇAZOV

PRIBUDLO OSEM NOVÝCH KŇAZOV

V sobotu 15. júna 2024 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule konala vysviacka ôsmych nových kňazov, ktorých pre službu v Spišskej diecéze vysvätil diecézny biskup Mons. František Trstenský. Slávnosť, ktorú v priamom prenose vysielala TV LUX, začala dopoludnia o 10.00 hod. a zúčastnilo sa na nej veľké množstvo veriacich, z ktorých mnohí do katedrály z kapacitných dôvodov ani nevošli, ale sledovali liturgickú slávnosť v jej okolí na veľkoplošnej obrazovke. Koncelebrovali pomocný biskup Mons. Ján Kuboš, emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, apoštolský administrátor z Atyrau v Kazachstane Mons. Peter Sakmár a približne 120 ďalších kňazov.

V homílii sa prihovoril diecézny biskup ordinandom slovami, ktoré nadväzovali na evanjeliový úryvok o Ježišovi, ktorý po svojom krste z vnuknutia Ducha odišiel do Galilei, kde vyrástol a učil v synagóge. Pripomenul, aby ich kňazská služba bola založená na rozjímaní nad Božím slovom a na citlivosti pre vedenie Duchom Svätým. Povzbudil ich v žití blízkosti s Bohom, biskupom, kňazmi i Božím ľudom, zvlášť tými, ktorí to najviac potrebujú.

V závere slávnosti zaznela autorská pieseň o kňazstve v podaní novokňaza Petra Hovanca. Po ďakovaní novokňazov diecézny biskup poďakoval a zablahoželal aj emeritnému biskupovi Andrejovi Imrichovi k jeho kňazskému jubileu – 50 rokov od prijatia vysviacky.

Novokňazi následne udelili novokňazské požehnanie biskupom a všetkým prítomným ľuďom.

Po skončení liturgickej slávnosti dostali ôsmi nový kňazi dekréty, ktoré určujú ich prvé miesta pôsobenia: dp. Andrej Dominik – Zákamenné, dp. Peter Filip – Kežmarok, dp. Dávid Holubjak – Levoča, dp. Peter Hovanec – Spišská Nová Ves, dp. František Kapusta – Trstená, dp. Jozef Mizerák – Rakúsy, dp. Marek Mrekaj – Dolný Kubín a dp. Michal Skokan – Ružomberok.

Foto: Ľubomír Krett