• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
VYSVIACKA NOVÝCH DIAKONOV

VYSVIACKA NOVÝCH DIAKONOV

Traja seminaristi z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule povedali vo štvrtok 13. júna 2024 svoje rozhodné áno a po splnení všetkých podmienok stanovených Katolíckou cirkvou boli vysvätení za diakonov.

Slávnostnú svätú omšu spojenú s udelením posvätného rádu diakonátu celebroval spišský pomocný biskup a generálny vikár Mons. Ján Kuboš. Koncelebroval emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, apoštolský administrátor v Atyrau v Kazachstane Mons. Peter Sakmár, predstavení kňazského seminára a približne 80 kňazov z diecézy.

Biskup Ján začal svoj príhovor netradične a pripomenul svoju vlastnú skúsenosť s nepochopením jeho rozhodnutia povedať svoje rozhodné áno pre kňazskú službu. Ako v časoch totality podobne aj dnes pozerajú mnohí na mladých mužov, ktorí sa rozhodnú úplne nasledovať Krista ako na tých, ktorí si skazili život. Oni sa pritom rozhodli svoj život darovať Kristovi a Cirkvi, aby tak priniesli ešte väčší úžitok pre Božie kráľovstvo. Kandidátov tiež povzbudil k radostnému ohlasovaniu Božieho slova a k hľadaniu múdrosi a sily, ktorá pochádza od Krista.

Po skončení liturgickej slávnosti dostali vysvätení diakoni dekréty, ktoré určujú miesta ich pastoračného pôsobenia počas letnej diakonskej praxe: Rastislav Krempaský – Tvrdošín, Dominik Martinek – Námestovo a Marián Murín – Ružomberok.

Modlime sa za týchto nových služobníkov Cirkvi, aby vytrvali vo vernosti a v láske a aby ich život priniesol mnoho ovocia pre Božie kráľovstvo.

Foto: Ľubomír Krett