• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kanónia č. 14 – Obnova historických podláh

Názov: Kanónia č. 14 – Obnova historických podláh
Kategória: Zákazky s nízkymi hodnotami – Služby
Popis: Predmetom zákazky je umelecko-remeselná obnova historických podláh v miestnostiach na prízemí podľa projektovej dokumentácie vytvorenej Ing. arch. Magdalénou Janovskou, ktorá bola schválená KPÚ Prešov.
Dátum zverejnenia: 13.9.2023

Podpísané: 19.9.2023

Zverejnené: 21.9.2023