• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
ODPUST A POŽEHNANIE OLTÁRA V SPIŠSKÝCH VLACHOCH

ODPUST A POŽEHNANIE OLTÁRA V SPIŠSKÝCH VLACHOCH

V sobotu 24. júna 2023 celebroval emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich spolu s ďalšími kňazmi dekanátu slávnostnú odpustovú svätú omšu z Narodenia Jána Krstiteľa vo farnosti Spišské Vlachy.

Svätý Ján Krstiteľ je patrónom Spišských Vlách, ktoré si tento rok pripomínajú 780. výročie od udelenia mestských práv panovníkom Belom IV.

V príhovore otec biskup pripomenul, že svätý Ján Krstiteľ považoval pokánie za čosi veľmi dôležité. Záležalo mu na tom, aby ľudia brali vážne existenciu Boha. Viera nesmie byť iba folklór, ktorý prinesie romantické prvky do našich všedných dní. Romantika nie je škodlivá, ale sama o sebe nestačí. Nastúpiť život s Bohom a podľa Božej vôle – to je skutočné obrátenie a o tom je pokánie. Vyzývať k takémuto pokániu bolo celoživotným dielom svätého Jána Krstiteľa. Ovocím takéhoto pokánia je ušľachtilý život jednotlivca, usporiadaný život v rodinách i celej spoločnosti. Keď dnes sledujeme, akú veľkú neúctu voči Bohu prechováva vo svojom srdci množstvo ľudí, výzva svätého Jána Krstiteľa k pokániu je aj v našich časoch veľmi aktuálna.

Počas tejto svätej omše otec biskup požehnal aj obnovený bočný oltár svätého Michala archanjela. Oltár bol zreštaurovaný a inštalovaný na pôvodnom mieste. Slávnostnú svätú omšu sprevádzal miestny farský spevácky zbor Benedicat.

Foto: Ľubomír Baloga