• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Mons. Ján Kuboš
PÚTNICKÁ SV. OMŠA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

PÚTNICKÁ SV. OMŠA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

Na pozvanie provinciálnej predstavenej z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža sr. Márie Terézie Dobrovičovej putoval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš v nedeľu 30. júla 2023, v deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Zdenku Schelingovú, do Podunajských Biskupíc, aby spolu s viacerými kňazmi, rehoľnými sestrami patriacimi do kongregácie, v ktorej zasvätila svoj život Bohu aj bl. Zdenka, a mnohými pútnikmi slávil svätú omšu ku cti tejto slovenskej mučenice pre vieru a rodáčky z Oravskej obce Krivá v Spišskej diecéze.

Vo svojej homílii poukázal na dôležitosť pravdy, ktorá v ľudských vzťahoch vzbudzuje dôveru a tak utvára a udržiava spoločenstvo. Pripomenul, že ak v spoločnosti neostane úcta k pravde, nebudú môcť obstáť ani štátne či politické inštitúcie, ako to dosvedčuje história. Preto je dôležité stavať budovanie spoločnosti na pravde, za ktorú trpela a bojovala aj blahoslavená Zdenka.

Foto: Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža