• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

AKTUALITY

Aktuality

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ

Ani chladné počasie neodradilo viac ako 1200 detí zo Spišskej diecézy od odhodlania zúčastniť sa v sobotu 13. mája 2023 Misijnej púte detí, ktorú na Mariánskej hore […]

KONSEKRÁCIA KOSTOLA V KOLAČKOVE

Vďaka obetavosti farníkov farnosti Kolačkov a ich duchovného otca dp. Róberta Gurčíka sa podarilo dielo komplexnej obnovy miestneho kostola zasväteného sv. Michalovi, archanjelovi. V sobotu dňa 6. […]

SPOMIENKA NA VIKÁRA JOZEFA LIGOŠA

Spišský kapitulský vikár bol výnimočným kňazom, ktorý zaviedol v diecéze pravidelné rekolekcie, duchovné cvičenia a pravidelné vysluhovanie sviatosti birmovania. Aj keď tento rok uplynie už 50 rokov […]

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola aj tento rok príležitosťou na oslavu dobroty nášho Boha, ktorého „milosrdenstvo je večné“. V Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch slávil odpustovú svätú […]

MISSA CHRISMATIS 2023

Na Zelený štvrtok dňa 6. apríla 2023 sa zišlo v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule okolo 260 kňazov pôsobiacich v Spišskej diecéze. Slávnostnú svätú omšu Missa […]

NÁVŠTEVA TALIANSKEJ VEĽVYSLANKYNE

V utorok 21. marca 2023 navštívila Spišské biskupstvo a Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí veľvyslankyňa Talianskej republiky Catherine Flumiani. Na Biskupskom úrade v Spišskej […]

SPOMIENKA NA ALOJZA PIROŽEKA

Na Druhú pôstnu nedeľu dňa 5. marca 2023 navštívil otec biskup Ján Kuboš farnosť Oravské Veselé, kde si miestni veriaci pripomínali 100 rokov od narodenia významného kňaza […]

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

V týždni od 6. do 10. februára 2023 sa v Spišskej diecéze konali kňazské rekolekcie (pracovno-formačné stretnutie kňazov), ktoré sa konajú pravidelne štyrikrát v roku za účasti […]

POSVIACKA KOSTOLA V HRIŠOVCIACH

Sobota 4. februára 2023 bola sviatočným dňom pre veriacich z Hrišoviec, filiálky farnosti Kluknava. Po úspešne vykonanej rekonštrukcii miestneho kostola, zasväteného Ružencovej Panne Márii, navštívil na pozvanie […]