• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, č. ÚZPF 2768/1, Stavebné úpravy 2. a 3. nadzemného podlažia, strechy, vstupne nádvorie objektu Kláštor Minoritov, 1. etapa obnovy strechy

Názov: Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, č. ÚZPF 2768/1, Stavebné úpravy 2. a 3. nadzemného podlažia, strechy, vstupne nádvorie objektu Kláštor Minoritov, 1. etapa obnovy strechy
Kategória: Zákazky s nízkymi hodnotami – Služby
Popis: Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy strechy na Kláštore Minoritov v Levoči č. 38
Dátum zverejnenia: 23.8.2023

Podpísané 13.9.2023

Zverejnené 27.9.2023