• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Odpustová slávnosť – Kvačany

V sobotu 25. novembra 2023 o 10.30 hod. bude Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup, sláviť odpustovú svätú omšu vo farnosti Kvačany.

Svätá omša pre železničiarov – Hrboltová

V sobotu 25. novembra 2023, v deň liturgickej spomienky na sv. Katarínu Alexandrijskú - patrónku slovenských železničiarov, sa v kostole zasvätenom tejto svätici v Hrboltovej (mestská časť […]

Udeľovanie ministéria akolytátu

V nedeľu 26. novembra 2023, na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, udelí Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup, ministérium akolytátu trom seminaristom 4. […]

Odpustová sv. omša v Šuňave

V sobotu 2. decembra 2023 o 10.00 hod. bude Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup, sláviť odpustovú svätú omšu vo farnosti Šuňava.

Odpustová slávnosť v Ružomberku

Pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. Ondreja, apoštola, bude diecézny biskup Mons. František Trstenský dňa 2. decembra 2023 celebrovať slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole v Ružomberku so […]

Svätá omša vo farnosti Nová Lesná

Na Prvú adventnú nedeľu dňa 3. decembra 2023 o 10.00 hod. bude diecézny biskup Mons. František Trstenský celebrovať sv. omšu vo farskom kostole v Novej Lesnej.

Odpustová slávnosť v Lendaku

V deň liturgickej spomienky na sv. Mikuláša 6. decembra 2023 bude diecézny biskup Mons. František Trstenský celebrovať o 10.30 hod. slávnostnú odpustovú sv. omšu v kostole sv. […]