• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Projekty 2023

Kanónia č. 14 - Obnova historických podláh

Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1-3, obnova strechy

Spišské Podhradie - Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, č. 668, RNKP 782/1 Vs, Obnova fasády, prípravná fáza - reštaurátorsky výskum a projektová dokumentácia

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici č. 38 v Levoči, č. ÚZPF 2768/1, Stavebné úpravy 2. a 3. nadzemného podlažia, strechy, vstupne nádvorie objektu Kláštor Minoritov, 1. etapa obnovy strechy

Spišské Podhradie - Spišská Kapitula, Oltár bočný Klaňanie sa troch kráľov, ÚPVZ 4548/1-21, Prípravná fáza -Reštaurátorsky výskum

Seminár - Spišské Podhradie - Spišská Kapitula č. 12, RNKP č. 771/1, Obnova fasády - projektová dokumentácia, výskum kamenných častí