• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

AKTUALITY

Aktuality

USTANOVENIE LEKTOROV A AKOLYTOV

Na slávnosť Krista Kráľa boli v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule ustanovení na lektorov štyria kandidáti a na akolytov dvaja kandidáti z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Hlavným celebrantom […]

POSVIACKA KOSTOLA V STAREJ ĽUBOVNI

Dňa 17. novembra 2022 sa konala slávnostná konsekrácia komplexne zrekonštruovaného farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Posviacku kostola a oltára vykonal emeritný spišský pomocný biskup Mons. […]

SPOLOČNÉ MODLITBY ZA ZOSNULÝCH

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra 2022 sa na cintoríne v Spišskej Kapitule uskutočnila pobožnosť, pri ktorej sa zhromaždení modlili za duše zosnulých. Pobožnosť viedol diecézny […]