• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ

Drahí bratia a sestry,
 
v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy.
 
Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca.
 
Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo.
 
V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž.
 
Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na tomto webe. 
 
Obnovme spoločne našu vieru.
 
Váš biskup František

ETAPY PASTORAČNÉHO PROJEKTU

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

III. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA